contact@zme.mn  |  +976-75058888

UKHAA KHUDAG PROJECT

BELT PRESS DEWATERING PLANT

Өмнөговь – Цогтцэций – Ухаа Худаг уурхайн – Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн – Хаягдлыг усгүйжүүлэх байгууламж

TAILING THICKENER

Өмнөговь – Цогтцэций – Ухаа Худаг – НБҮ-н Хаягдлыг өтгөрүүлэгч бак

COAL HANDLING PREPARATION PLANT

Ухаа Худаг уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн 1,2,3-р модулийн туслах барилга байгууламжууд, цахилгааны эд өртөөнүүд, насос станцын баригууд, хаядлыг өтгөрүүлэгч бак зэргийг угсарсан.

CONSTRUCTION LEIGHTON WORKSHOP

Өмнөговь – Цогтцэций – Ухаа Худагийн Уурхайд байрлах хүнд машин тоног төхөөрөмжийн засварын төв

CONSTRUCTION 18MW POWER PLANT

Өмнөговь – Цогтцэций – Ухаа Худагийн Уурхайн цахилгаан хангамжийн үндсэн чухал эх үүсвэр болох 18мвт-н цахилгаан станц